#1 in Orgonradionik en Chi-Technologie

BEC Bio Energy Corporation

Het topbedrijf van de orgontechnologie Een website van Karl Hans Welz, uitvinder van de orgongeneratoren® (chigeneratoren®), de orgonite® materialen en de orgonradionik
Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A.

radionics devices Espanollife force germanchi generators portuguesradionics englishchi energy romanianpsionics deutschchi machines italianoorgone energy magyarradionics francaiseloptic energy japanesepsionics devicesschweizpsionics devices russianchi energy english

De kortste afstand tussen twee punten is een structuraalverbinding™

Orgonradioniktoestellen voor
   versterking en opbouw van de creativiteit, intelligentie en
          buitenzintuiglijke waarnemingen
         conditie, succes in topsport en bodybuilding,
              beroep, zakelijke en financiële aangelegenheden,
                   persoonlijke relaties alsmede
                        positieve permanente oplossingen!

Home Catalogus Chigeneratoren® en Orgonradionik

Toestellen en toebehoor

De Chi-generatoren® zijn toestellen waarmee us u en anderen met Chi energie (levensenergie, orgon, prana) kunt opladen. Met de Chi-generator® kunt u uiteraard ook al uw werking op afstand met de noodzakelijke energie verzorgen, wanneer u bijvoorbeeld magisch werkt, een van de conventionele radionik toestellen (zonder ingebouwde orgon-generator®) toepast of een van onze radionikprogramma’s op uw computer wilt laten draaien.
De Welz Chi-generatoren®: de goedkoopste modellen van de JU 99 serie, de toestellen van de LPOG serie en voor sporters en bodybuilders de Performer 2400.

De LPOG 2400 DL = Low Pulse Orgone Generator deLuxe
De LPOG 2400 DeLuxe is meer dan twee keer zo sterk als de JU 99 CE. De zilveren outputbuis wordt vooral gewaardeerd door personen welke van zins zijn om hun lichaam met energie op te laden. Voorts heeft de LPOG 2400 DL het voordeel tegenover de JU 99 CE omdat hij beschikt over zes frequentie instellingen van de theta- alfa- en beta-domeinen van de hersengolflengten.
orgone generator
LPOG 2400 DL

Theta 3.5 Hz – voor super learning, in het bijzonder van talen en voor Trance
Theta 6.3 Hz – voor super learning in het algemeen en voor het sterken van het geheugen, diepe meditatie
Alpha 7.83 Hz (aardresonantie) – voor uitvindingen en creatief denken, vorm- geving en verjonging
Alpha 7.0 Hz – voor de bevordering van buitenzintuiglijke waarneming en projectie
Alpha 12.0 Hz – voor zelfconcentratie en voor innerlijke zekerheid
Alpha 14.1 Hz - (aardresonantie) ideaal voor succes in alledaagse dingen en topsport prestaties!
Naast deze 6 vaste frequenties beschikt de LPOG 2400 eveneens over de sortering van traploze instellingen vanaf 0,5 Hz t.m. 1000 Hz.

Lage frequenties, Mind Machines, en de LPOG 2400 DL

Om de voordelen van de LPOG 2400 nog beter te kunnen waarderen is het van voordeel om kennis te hebben omtrent lage frequenties en dier effect op de menselijke hersenen.
Een van de doeltreffendste technologieën voor zelfontwikkeling voordat de chi-generator wird uitgevonden berustte op de betrekkelijk nieuwe kennis over de functies van de menselijke hersenen. Sedert tientallen jaren is thans algemeen bekend dat elke gedachte, elk gevoel, elke emotie en elke bewustzijnstoestand een overeenkomstig golflengte in de hersenen opwekt die gemeten kan worden. We weten van alfa-, beta-, theta- en delta-frequenties af die allemaal samen met de overeenkomstige bewustzijnstoestanden optreden en die allemaal in het bereik tussen 0,5 en 30 Hz liggen. Wanneer de hersenen in een voorbestemde bewustzijnstoestand zullen worden gebracht, zoals bijvoorbeeld ter ondersteuning van succesvol handelen in een bepaalde aangelegenheid, dan kunt u dat door stimulatie in de overeenkomstige frequentie bereiken.
Deze methode om hersengolven en daarmede de bewustzijnstoestand door lage frequenties te controleren is geenszins nieuw! Reeds in de jaren dertig ontdekten de wetenschappelijke onderzoekers dat frequentie-lichtstimulatie de hersenen ertoe brengen om zich aan dezelfde frequentie aan te passen en daarmede de overeenkomstige bewustzijnstoestand teweeg brengen. Reeds sedert tientallen jaren passen vele „Nieuwe-tijds-guru’s“ en andere cultusleiders klankimpulsen toe die meestal onhoorbaar zijn voor het normale bewustzijn. Met behulp van deze methode maken ze hun auditorium veel ontvankelijker voor hun preken. Nog veel vroeger, stellig al in het prilste begin van de menselijke cultuur, gebruikten sjamanen en medicijnmannen drums (stimulatie met behulp van lage frequenties) om de aanwezigen in andere bewustzijnstoestanden te brengen, waarin ze innerlijke ervaringen konden hebben die het leven van alledag ver voorbijgingen. Tegenwoordig wordt dezelfde methode in vele situaties toegepast, waar een momentele controle van het bewustzijn van de aanwezigen of het auditorium voordelig is, bijvoorbeeld op modeshows, in de werving, in het bijzonder ook bij trainingsmachines, in de meeste religieuze evenementen en in het krijgswezen.
Voor mensen die hun bewustzijnstoestanden met frequentiestimulaties zelf willen bepalen is er al sinds tientallen jaren een groot aantal van de meest verschillende „mind machines“ in de handel verkrijgbaar. Het betreft hier toestellen wier functie het is de hersenen indirect te stimuleren en de gebruiker daardoor in de overeenkomstige toestand te brengen. Deze stimulatie wordt veroorzaakt door laag frequent knipperend licht in donker gekleurde veiligheidsbrillen, door (vaak gelijktijdig) in hoofdtelefonen overgebrachte klanken en soms ook door elektrostimulatie met behulp van elektroden die aan de oren worden bevestigd. Hierbij is het altijd belangrijk dat andere indrukken van buiten worden uitgeschakeld of tenminste ten zeerste worden gereduceerd.
Alle licht-klankapparaturen hebben het aanzienlijke nadeel dat hun doeltreffendheid afhankelijk is van hoofdtelefonen en zwart gekleurde veiligheidsbrillen. Met andere woorden: wie zichzelf met deze methode in een bepaalde bewustzijnstoestand will brengen, bijvoorbeeld om charismatisch en overtuigend te kunnen optreden of rust of creatief denken te kunnen verkrijgen, is aangewezen op hoofdtelefonen en veiligheidsbrillen. Stelt u zich eens voor wat voor’n indruk het op de aanwezigen in een zakelijke vergadering zou maken als er iemand met oogkleppen en koptelefoon zou verschijnen.
Er is een doorslaggevend verschil tussen een middelmatig resultaat en een totaal succes. Het is al lang geen geheim meer dat de Welz-Chi-Generator® met ingebouwd lage frequentie-pulsgenerator ver boven een licht-klanktoestel uitsteekt. De reden hiervoor is duidelijk: deze toestellen kunnen orgontrillingen van de exacte hersenfrequenties in alfa, beta, theta en delta opwekken. Wanneer u zich in een LPO veld (LPO - Low Pulse Orgone – lage frequentie - orgon) bevindt, dan kunnen zich de hersenen ten spoedigste aan deze frequentie aanpassen en de gewenste bewustzijnstoestand tot stand brengen. De omweg over klankgolven, knipperende lichtjes of mini-elektroschocks behoren tot het verleden. Met levensenergie die in frequenties trilt die eigen aan de hersenen zijn,kunt u derhalve snellere en betere resultaten bereiken.
Het grootste voordeel van de LPO-(lage frequentie-orgon)-technologie voor de tradionele licht-klankmethoden is de mogelijkheid om orgon over elke afstand te sturen. Daarvoor heeft u slechts uw transfercombo nodig welke in contact is met uw toestel. U hoeft geenszins deze omslachtige en malle hoofdtelefonen en donkere brillen te dragen. Schakel uw toestel in, stel het in op de gewenste frequentie en draag de transferschijf bij u. Meer is niet nodig. U kunt u nu bewust ontspannen of, waar dan ook, uw zaken doen.
Voor de versterkung van het energieveld kunt u de PBT 2400 Powerbooster met transferschijf toepassen.
Het toestel is uitstekend geschikt voor de combinatie met een van onze radionikprogramma’s.

De navolgende toepassingsvoorbeelden zijn een samenvatting van persoonlijke ervaringen van de vele trotse bezitters van chigeneratoren®, orgonradionik™ toestellen en powerradionikprogramma’s. .

Klik hier op de verbinding van uw keuze m.b.t. meer informatie. Uiteraard zult u zelf nog veel meer toepassingen ontdekken.

Aafweer van aanvallen

DOR

Rechtszaken / rechtsgedingen

Artistieke inspiraties

Politiek succes

Algemeen welzijn

Elektrosmog

Gewichtscontrole

Landbouw

Populariteit

Anhechtingen
Energie Kansspel Wettig problemen Vluger leren
Evenwicht Aardstralen Huisplanten Liefdesrelaties

Bescherming en afweer

Uitstralingskracht

Gezin / familie

Huisdierene

Magie

Psychisch evenwicht

Buitenzintuiglike waarneming Conditie Huitverzorging Management

Sport

Beïnvloeding Vloeken Topprestaties bij het sporten Marketing Ruzie en tweedracht
Beroep Vriendschap Intelligetie

Meditatie

Verbeteren van de werksfeer

Bedrijfsadvisering

Tuin

Intuitie

Musiek Vervloekingen,
verwensingen
Relaties Hersenfrequenties Kinderen Neurolinguistisch programmeren (NLP) Vitaminen
Bodybuilding Geld Kruiden Voedings-supplementen Water optimeren
Charisma Zaak Cliëntele Persoonlike uitstraling Wellness