#1 in Orgonradionik en Chi-Technologie

BEC Bio Energy Corporation

Het topbedrijf van de orgontechnologie Een website van Karl Hans Welz, uitvinder van de orgongeneratoren® (chigeneratoren®), de orgonite® materialen en de orgonradionik
Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A.

radionics devices Espanollife force germanchi generators portuguesradionics englishchi energy romanianpsionics deutschchi machines italianoorgone energy magyarradionics francaiseloptic energy japanesepsionics devicesschweizpsionics devices russianchi energy english

De kortste afstand tussen twee punten is een structuraalverbinding™

Orgonradioniktoestellen voor
   versterking en opbouw van de creativiteit, intelligentie en
          buitenzintuiglijke waarnemingen
         conditie, succes in topsport en bodybuilding,
              beroep, zakelijke en financiële aangelegenheden,
                   persoonlijke relaties alsmede
                        positieve permanente oplossingen!

Home Catalogus Chigeneratoren® en Orgonradionik

Toepassingsvoorbeelden

De hersenfrequentie van uw keuze -
overdraagbaar op elke afstand

Lage frequenties, mind machines en de Chi-generatoren
Om de voordelen van de Chi-generatoren met instelbare frequenties of vaststaande frequenties op hoger te kunnen waarderen is het zeer voordelig als men kennis heeft van de lage frequenties en hun effect op het menselijke brein.
Vóór de uitvinding van de Chi-generator berustte een van de meest werkzame technologieën voor zelfontwikkeling op tamelijk nieuwe kennis omtrent de funkties van het menselijke brein. Since tientallen jaren is thans algemeen bekend dat elke gedachte, elk gevoel, elke emotionele opwelling en elke bewustzijnstoestand een overeenkomstige golflengte in de hersenen opwekt die gemeten kan worden. Wij weten van alfa-, beta-, theta- en delta-frequenties die allemaal met de overeenkomstige bewustzijnstoestanden optreden en die allemaal zitten tussen de 0,5 en 30 Hz. Wanneer de hersenen in een van tevoren bepaalde bewustzijnstoestand zal worden gebracht, zoals b.v. de ondersteuning van succesvol handelen in een bepaalde aangelegenheid, dan kunt u dat bereiken door in de respectievelijke frequentie te stimuleren.
Deze methode, namelijk hersengolven en daarmede de bewustzijnstoestand door lage frequenties te controleren, is geenszins nieuw! Reeds in de jaren dertig ontdekten wetenschappers dat frequentie-lichtstimulatie de hersenen nopen om zich aan dezelfde frequentie aan te passen en op deze manier de overeenkomstige bewustzijnstoestand teweeg te brengen. Al tientallen jaren gebruiken vele “guru’s” van de “Nieuwe Tijd” en andere cultleiders geluidsimpulsen die meestal onhoorbaar zijn voor het normale bewustzijn. Met deze methode maken ze hun publiek veel ontvankelijker voor hun preken. Veel eerder dan dat, vast al in het prilste begin van de menselijke cultuur, gebruikten sjamanen en medicijnmannen drums (stimulatie met behulp van lage frequenties) om de aanwezigen in andere bewustzijnstoestanden te brengen, waarin ze innerlijke ervaringen konden opdoen die ver voorbij het normale alledaagse leven gingen. Tegenwoordig wordt dezelfde methode in vele situaties gebruikt, waarin een tijdelijke controle van het bewustzijn van de aanwezigen of het auditorium van voordeel is, zoals b.v. bij modeshows, in de werving, in het bijzonder ook voor trainingmachines, in de meeste religieuze evenementen en in het krijgswezen.
Voor wie met frequentie-stimulatie zijn bewustzijnstoestanden zelf will bepalen is al sedert tientallen jaren een groot aantal van de meest uiteen lopende „mind machines“ in de handelt te koop. Het betreft toestellen die de functie hebben om de hersenen indirect te stimuleren en de gebruiker daardoor in de overeenkomstige bewustzijnstoestand te brengen. Deze stimulatie gebeurt door knipperend licht in donkere beschermbrillen, door (meest gelijktijdige) klanken die via de koptelefoon worden doorgegeven, en soms ook door elektrostimulatie via elektroden die aan de oren worden bevestigd. Daarbij is het altijd belangrijk dat andere indrukken van buiten worden uitgeschakeld of tenminste sterk gereduceerd.
Alle Licht-Schallgeräte haben einen großen Nachteil: Ihre Wirksamkeit ist von Kopfhörern und geschwärzten Schutzbrillen abhängig. Mit anderen Worten: Wer sich mit dieser Methode in einen bestimmten Bewußtseinszustand versetzen will, zum Beispiel um charismatisches und sicheres Auftreten zu erreichen, Ruhe oder schöpferisches Denken, ist auf Kopfhörer und Schutzbrillen angewiesen. Stellen Sie sich nur die Wirkung auf die Anwesenden in einer Geschäftsbesprechung vor, wenn dort jemand mit Scheuklappen und Kopfhörern erscheint. Sie können also diese Geräte nie dann benutzen, wenn Sie sie am meisten benötigen.
Tussen middelmatige resultaten en een volledig succes bestaat een doorslaggevend onderscheid. Het is al lang geen geheim meer dat de Welz chi-generator® met ingebouwde lage frequentie-pulsgenerator een heel stuk beter is dan elk licht-klanktoestel. De reden hiervoor is duidelijk: deze toestellen kunnen orgontrillingen van de exacte hersenfrequenties in alfa, beta, theta en delta opwekken. Wanneer u zich in een LPO-veld (LPO - Low Pulse Orgone – lage frequentie orgon) bevindt, dan kunnen zich de hersenen heel snel aan deze frequentie aanpassen en de gewenste bewustzijnstoestand tot stand brengen. De omweg via klankgolven, knipperende lichtjes of mini-elektroschocks behoort tot het verleden. Met levensenergie die in de aan de hersenen eigene frequenties trilt kunt u derhalve snellere en betere resultaten verkrijgen.
Het best waarneembare voordeel van de LPO- (lage frequentie orgon-) technologie t.o.v. de gebruikelijke licht- en klankmethoden is de mogelijkheid om orgon (levensenergie) over elke afstand heen te versturen. Alles wat u nodig heeft is uw transfercombo die met uw toestel in contact staat. U hoeft geen omslachtige, malle koptelefonen en donkere brillen op uw hoofd te plaatsen. Schakel gewoon uw toestel aan, stel de gewenste frequentie in en draag de transferschijf bij u. Meer is niet nodig. U kunt zich nu bewust ontspannen of u kunt, waar dan ook, zaken doen of andere bezigheden uitoefenen.
Elk gewenst effect heeft een eigen specifieke frequentie. De aardefrequentie 7,83 Hz (Schumann resonantie) is dus bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor algemeen welzijn, 20 Hz is ideaal voor fitness training, uithoudingsvermogen en oefeningen voor gewichtsverlies enz.
Toestellen met exacte frequenties: LPOG 2400 DL, LPOG 2400 HD, RAD 2400 HD, Performer 2400 (voor sporters), EPM 2400 in verbinding met HD-toestellen, de JU 99 serie.

De navolgende toepassingsvoorbeelden zijn een samenvatting van persoonlijke ervaringen van de vele trotse bezitters van chigeneratoren®, orgonradionik™ toestellen en powerradionikprogramma’s. .

Klik hier op de verbinding van uw keuze m.b.t. meer informatie. Uiteraard zult u zelf nog veel meer toepassingen ontdekken.

Aafweer van aanvallen

DOR

Rechtszaken / rechtsgedingen

Artistieke inspiraties

Politiek succes

Algemeen welzijn

Elektrosmog

Gewichtscontrole

Landbouw

Populariteit

Anhechtingen
Energie Kansspel Wettig problemen Vluger leren
Evenwicht Aardstralen Huisplanten Liefdesrelaties

Bescherming en afweer

Uitstralingskracht

Gezin / familie

Huisdierene

Magie

Psychisch evenwicht

Buitenzintuiglike waarneming Conditie Huitverzorging Management

Sport

Beïnvloeding Vloeken Topprestaties bij het sporten Marketing Ruzie en tweedracht
Beroep Vriendschap Intelligetie

Meditatie

Verbeteren van de werksfeer

Bedrijfsadvisering

Tuin

Intuitie

Musiek Vervloekingen,
verwensingen
Relaties Hersenfrequenties Kinderen Neurolinguistisch programmeren (NLP) Vitaminen
Bodybuilding Geld Kruiden Voedings-supplementen Water optimeren
Charisma Zaak Cliëntele Persoonlike uitstraling Wellness

© 1996, 2004 Hyper Space Communications & Technologies In