#1 in Orgonradionik en Chi-Technologie

BEC Bio Energy Corporation

Het topbedrijf van de orgontechnologie Een website van Karl Hans Welz, uitvinder van de orgongeneratoren® (chigeneratoren®), de orgonite® materialen en de orgonradionik
Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A.

radionics devices Espanollife force germanchi generators portuguesradionics englishchi energy romanianpsionics deutschchi machines italianoorgone energy magyarradionics francaiseloptic energy japanesepsionics devicesschweizpsionics devices russianchi energy english

De kortste afstand tussen twee punten is een structuraalverbinding™

Orgonradioniktoestellen voor
   versterking en opbouw van de creativiteit, intelligentie en
          buitenzintuiglijke waarnemingen
         conditie, succes in topsport en bodybuilding,
              beroep, zakelijke en financiële aangelegenheden,
                   persoonlijke relaties alsmede
                        positieve permanente oplossingen!

Home Catalogus Chigeneratoren® en Orgonradionik

Toepassingsvoorbeelden

EMF pollutie (elektrosmog), DOR (dodelijk orgon), en geopathische stresszonen

Elektrosmog, DOR (Deadly ORgone Energy) en aardstralen

Met zijn Oranur-experiment probeerde Wilhelm Reich methoden te onderzoeken om orgonenergie tegen de effecten van radioactieve straling te beschermen of haar eventueel te behandelen. Volgens zijn berichten waren de door zijn experiment veroorzaakte uitwerkingen, vooral in de omgeving van het experiment, vernietigend. Reich noemde de resulterende schadelijke energievorm DOR, hetgeen is afgeleid van Deadly ORgone Energy. Hij stelde vast dat daarbij orgon (levensenergie) betrokken was dat bewegingloos was; hij drukte het treffend als „verschaald“ of „onfris“ uit. Spoedig stelde hij ook vast dat teveel DOR in de atmosfeer zijn orgonaccumulatoren negatief beïnvloedde zodat deze eveneens tot een bron van DOR werden. Orgonaccumulatoren die op zo’n manier beschadigd werden moesten zonder uitzondering gedemonteerd worden. Spoedig werd ook duidelijk dat DOR door vele toestellen werd uitgestraald die betrekkelijk kortgolvende elektromagnetische frequenties opwekten. Typerend hiervoor zijn tl-buizen, magnetrons, handy’s en tv-toestellen. Vele mensen die langere tijd bloot gesteld zijn aan zulke toestellen maken de overeenkomstige ervaringen van gevoel van zwakte en zelfs ziekelijke toestanden die erg op griep lijken.
Aardstralen hebben een soortgelijk effect op het organisme als DOR. Deze zonen hebben een dergelijk effect op toestellen die DOR uitstralen.
Om de uitwerkingen van DOR beter te kunnen onderzoeken vond Karl Welz een generator uit die DOR opwekt. Het voordeel van zo’n generator tegenover de DOR uitstralende accumulatoren van Reich en diens proefrangschikking is dat deze generator te allen tijde afgezet kan worden. Het effect van het DOR van deze generator was onmiddellijk waarneembaar op het menselijke organisme. Binnen een paar seconden voelden de aanwezigen de gewone DOR-symptomen, pijn in de lymfklieren incluis. Dit veranderde echter direct nadat een pulserende orgongenerator in de buurt van de DOR-generator werd gebracht.
Deze generator van het type JU 99, een niet extra sterke toestel voor het opruimen van DOR, was toereikend om deze energie weer in levensenergie terug te veranderen. Het bleek dat het DOR door het pulserende orgon weer in beweging werd gebracht, waardoor het weer tot opbouwend orgon werd.
Zoals gezegd begint dat van de DOR-generator uitgestraalde DOR weer te pulseren zodra een pulserende orgongenerator in de buurt van de DOR-generator komt; het wordt verlevendigd en terug veranderd in energetiserend orgon. Ergo veranderde de omgeving van de DOR-generator uit een depressief ziekelijk zijnde sfeer in een positieve energiesfeer, net zoals in de buurt van een grotere orgongenerator.
Hierop lijkende resultaten verkregen wij ook wanneer orgongenerator van de JU-99-serie en groter naar plaatsen werden gebracht die massaal met DOR waren besmet. De atomosfeer op zulke plaatsen werd onmiddellijk weer als aangenaam ervaren, en de negatieve energieën van het DOR verdwenen.
Voor persoonlijk gebruik bevelen we toestellen van de JU 99 –serie aan, in het geval van massale negatieve energieën meerdere van deze toestellen.
In tegenstelling tot beweringen van sommige dieven van de Welz- technologie voldoet het van Karl Welz uitgevonden orgonite® alleen niet om het DOR op te ruimen. Inderdaad bestaat een van de essentiële onderdelen van de DOR-generator uit orgonite® om DOR te kunnen opwekken. Orgonite® functioneert hier dus net zo als de orgonaccumulator van Reich in zijn Oranur-experiment. Orgonite® is in hoofdzaak effectiever dan een van de grote accumulatoren van Reich, waarmee veel minder hoeveelheden materiaal vereist zijn, om het even of het voor het opwekken van orgon of voor het opwekken van DOR wordt gebruikt.

De navolgende toepassingsvoorbeelden zijn een samenvatting van persoonlijke ervaringen van de vele trotse bezitters van chigeneratoren®, orgonradionik™ toestellen en powerradionikprogramma’s. .

Klik hier op de verbinding van uw keuze m.b.t. meer informatie. Uiteraard zult u zelf nog veel meer toepassingen ontdekken.

Aafweer van aanvallen

DOR

Rechtszaken / rechtsgedingen

Artistieke inspiraties

Politiek succes

Algemeen welzijn

Elektrosmog

Gewichtscontrole

Landbouw

Populariteit

Anhechtingen
Energie Kansspel Wettig problemen Vluger leren
Evenwicht Aardstralen Huisplanten Liefdesrelaties

Bescherming en afweer

Uitstralingskracht

Gezin / familie

Huisdierene

Magie

Psychisch evenwicht

Buitenzintuiglike waarneming Conditie Huitverzorging Management

Sport

Beïnvloeding Vloeken Topprestaties bij het sporten Marketing Ruzie en tweedracht
Beroep Vriendschap Intelligetie

Meditatie

Verbeteren van de werksfeer

Bedrijfsadvisering

Tuin

Intuitie

Musiek Vervloekingen,
verwensingen
Relaties Hersenfrequenties Kinderen Neurolinguistisch programmeren (NLP) Vitaminen
Bodybuilding Geld Kruiden Voedings-supplementen Water optimeren
Charisma Zaak Cliëntele Persoonlike uitstraling Wellness

© 1996, 2004 Hyper Space Communications & Technologies Inc.