#1 in Orgonradionik en Chi-Technologie

BEC Bio Energy Corporation

Het topbedrijf van de orgontechnologie Een website van Karl Hans Welz, uitvinder van de orgongeneratoren® (chigeneratoren®), de orgonite® materialen en de orgonradionik
Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A.

radionics devices Espanollife force germanchi generators portuguesradionics englishchi energy romanianpsionics deutschchi machines italianoorgone energy magyarradionics francaiseloptic energy japanesepsionics devicesschweizpsionics devices russianchi energy english

De kortste afstand tussen twee punten is een structuraalverbinding™

Orgonradioniktoestellen voor
   versterking en opbouw van de creativiteit, intelligentie en
          buitenzintuiglijke waarnemingen
         conditie, succes in topsport en bodybuilding,
              beroep, zakelijke en financiële aangelegenheden,
                   persoonlijke relaties alsmede
                        positieve permanente oplossingen!

Home Catalogus Chigeneratoren® en Orgonradionik

Toepassingsvoorbeelden

Chi energie voor fitness en gewichtscontrole

Succes strategieën voor afvallen of: hoe u zich uw voorkomen dat u al lang wilde kunt verwerven.
Wanneer er ook maar een tegenstrijdigheid bestaat tussen de wil en de imaginatie, dan is gewichtsverlies een typerend voorbeeld voor negatieve resultaten. In zulke gevallen zal bijna altijd de imaginatie en verwachting de overhand krijgen.
Als gieren om het aas verdringen zich mammoet-concerns om deze treurige situatie en verdienen adequaat doordat ze degenen schaamteloos misbruiken die eigenlijk door hen geholpen zouden worden en aan wie ze ook hulp beloven.
Ons lichaam slaat vet reserves op om deze ingeval van ontoereikende voedselverzorging ter beschikking te hebben. Dat is goed en natuurlijk zo lang het binnen gezonde grenzen blijft. Teveel overwicht echter is al sinds vanouds een niet te onderschatten gezondheidsrisico.
Ergo: wanneer u wilt afvallen is de beste mogelijkheid als uw reserves worden opgemaakt. Niet meer en niet minder is ervoor nodig!
Dat klinkt eenvoudig. Waarom hebben dan de meeste mensen echte moeilijkheden wanneer ze deze overbodige ponden kwijt willen?
De mensen lijken natuurlijk niet veel genetisch ingebouwde bescherming tegen teveel eten te hebben, en stellig voeden zich de meeste mensen ook niet overeenkomstig. Mogelijk is dat correct en zou een goede basis zijn om op door te werken of ook een inleiding tot de een of andere wonderlijke methode van genetische engineering en daaruit resulterende “behandeling” met het doel ponden kwijt te raken. Indien het niet al bestaat, indien er nog niet aan wordt gewerkt, dan zal deze ontwikkeling toch zo beslist komen als de volgende winter.
Het is beslist van meer nut om deze situatie vanuit een andere kant te bekijken. Ten eerste zijn er een grote hoeveelheid mensen die op de een of andere manier in staat zijn om hun enigszins normaal lichaamsgewicht zelfs in tijden van overvloed te handhaven. Ten tweede kan in landen, waarin massaal voor alle mogelijke en onmogelijke voedingsmiddelen geworven wordt, bij een groot deel van de bevolking ook een overmatige tendens tot overwicht waargenomen worden, terwijl in landen met op dezelfde wijze toereikende voedselverzorging maar met minder werving voor voedsel zulke problemen veel minder optreden. Dit feit is niet per se als een bewijsondersteuning voor de “genetische zondebok” te beschouwen … nee, in tegendeel …
In de meeste industrielanden maakt de werving voor eten een reuze percentage uit; meestal zijn het ongezonde en hopeloos vet makende voedingsmiddelen die door de “Fast Food” ketens worden aangeboden. In de tv-series nog wel eten de “helden”, met wie zich de kijkers zo gaarne vereenzelvigen, er een vrij grote hoeveelheid van. Als dat geen geld zou brengen, zou de voedselindustrie niet miljoenenbedragen voor de werving uitgeven die met verwachtingen en de verbeeldingskracht van de kijker bezig is. Deze methoden van werving brengen dus geld, veel geld. Bijgevolg kopen de mensen meer en vullen daarmee de brandkasten van een meedogenloze industrie die dood en ziekte verspreidt.
Dit alleen al zou reden genoeg zijn dat een persoon met overwicht als eerste maatregel tegen de invloed van de voedselwerving zou moeten strijden.
Wanneer u nu de werving van de industrie voor gewichtsverlies goed bekijkt, dan zult u waarschijnlijk geen enkele advertentie tegenkomen die het probleem van de voedselreclame compromitteert. Naast de onwetendheid over deze omstandigheden zijn er ook sterke commerciële belangen reden voor deze „nalatigheid“. Immers is het voor de industrie voor gewichtsverlies veel meer profitabel wanneer genoeg vette mensen aangesproken kunnen worden die bij die programma’s kunnen meedoen. Degenen die echt afvallen moeten in het belang van deze industrie door „nieuw materieel“ vervangen worden, anders maakt men ten slotte minder geld. Vele mensen zouden dan ook tot het inzicht komen dat gewichtscontrole niet veel te maken heeft met een of andere esoterische vetverbrandende mengsels en kruidencombinaties, met ultrasnelle shakes die tot aan het wettelijke limiet met chemische schadelijke stoffen vermengd zijn, met dure speciale menu’s of met trainingmachines die men elke dag 5 minuten zou moeten gebruiken. Misschien zouden dezelfde mensen dan ontdekken dat het het meest makkelijk en effectief is als meer energie wordt verbrand dan van het lichaam opgenomen wordt, en wel ofwel door meer activiteit of door minder te eten. Wanneer deze weg gekozen wordt, is het belangrijk om het lichaam met voldoende mineralen en vitaminen te verzorgen zodat geen tekorten aan aan substanties die noodzakelijk zijn voor het soepele functioneren van het lichaam kunnen optreden.
Wij vatten dus samen:
Problemen:
1. tegenstrijdigheid tussen verwachting en wil
2. het gevoel „toch al machteloos te zijn“, een „onbewuste verwachting“ die ja van velen ook ijverig in de werving wordt bevorderd. Beslist heeft u al zinloos vette mensen gezien die eerst een dieetdrink nuttigen, eventueel een shake die de fabrikant voor snel gewichtsverlies aanprijst, en direct daarna verorbert dezelfde persoon een liter ijs en drie burgers, elk met 1500 kcal.
3. Conclusie: betalende klanten blijven betalende klanten voor beide industrietakken, zowel voor de voedselindustrie als voor de afslankingsindustrie, zo lang als ze dik blijven.
Voorstellen ter oplossing:
1. Verminder de invloed van de voedsel- en Fastfood-industrie op uzelf. U kunt het beste onbewuste strategieën en mechanismen opstellen die deze werving effectief tegengaan. Indien mogelijk boykotteert u alle producten van bedrijven die zo meedogenloos te werk gaan. Niet zo zeer als een sein voor hun, maar als een methode die tot een vluggere verandering in uw eigen instelling kan leiden.
2. Ontwikkel een combinatie van innerlijke verwachtingen en imaginaties die nuttig zijn voor het doel af te vallen.
3. Ontwikkel methoden waarmee u gericht uw energiereserves kunt verlagen, en wel NADAT u succes met de punten 1. en 2. heeft gehad. Anders wordt dit werk moeilijk of zelfs onnodig.
4. Deze succes-strategieën kunt u met uw chi-radionik toestel optimaal ondersteunen. Additioneel heeft zich in dit opzicht geoptimaliseerd water (AO 2000) steeds weer bewezen.
Mogelijke fouten:
1. de machine zo instellen dat u „wilt afvallen“ wat indirect betekent dat u het wilt (en dus blijft willen)
2. uw energie aan methoden verspillen waarbij de basisproblemen van innerlijke instelling, verwachting en imaginatie verwaarloosd worden
3. het ontbreken van effectieve methoden die de voedselwerving onschadelijk maken
4. schuldgevoelens en complexen op grond van overwicht kunnen remmend werken
Manieren van aanpak:
1. de voedselwerving onschadelijk maken; u vindt een symbool in de energie-set
2. een innerlijke instelling tot een perfect gewicht ontwikkelen, vooral het vaste vertrouwen ontwikkelen dat u dit ook kunt bereiken; ook hiervoor staan u meerdere symbolen ter beschikking
3. geniet uw voedsel elke keer als u eet, geniet elke hap, en uiteraard slechts zo veel als goed is voor uw doel en eventueel op door u gezette tijdstippen
4. pas de methode aan aan wat uw lichaam makkelijk aan kan; een halve kilo per week is voor bijna alle mensen optimaal; anderen kunnen het ietwat forceren.
5. na het bereiken van uw doel richt u de trends zo in dat het bereikte ook duurzaam blijft
Toestellen:
TF 99 CE - Total Fitness Chi Energizer. Ideaal voor beginners!
RAD 2000
RAD 2400 HD
SZP - Stress Zapper Energie Set
AO 2000 - Aqua Optimizer

De navolgende toepassingsvoorbeelden zijn een samenvatting van persoonlijke ervaringen van de vele trotse bezitters van chigeneratoren®, orgonradionik™ toestellen en powerradionikprogramma’s. .

Klik hier op de verbinding van uw keuze m.b.t. meer informatie. Uiteraard zult u zelf nog veel meer toepassingen ontdekken.

Aafweer van aanvallen

DOR

Rechtszaken / rechtsgedingen

Artistieke inspiraties

Politiek succes

Algemeen welzijn

Elektrosmog

Gewichtscontrole

Landbouw

Populariteit

Anhechtingen
Energie Kansspel Wettig problemen Vluger leren
Evenwicht Aardstralen Huisplanten Liefdesrelaties

Bescherming en afweer

Uitstralingskracht

Gezin / familie

Huisdierene

Magie

Psychisch evenwicht

Buitenzintuiglike waarneming Conditie Huitverzorging Management

Sport

Beïnvloeding Vloeken Topprestaties bij het sporten Marketing Ruzie en tweedracht
Beroep Vriendschap Intelligetie

Meditatie

Verbeteren van de werksfeer

Bedrijfsadvisering

Tuin

Intuitie

Musiek Vervloekingen,
verwensingen
Relaties Hersenfrequenties Kinderen Neurolinguistisch programmeren (NLP) Vitaminen
Bodybuilding Geld Kruiden Voedings-supplementen Water optimeren
Charisma Zaak Cliëntele Persoonlike uitstraling Wellness

© 1996, 2004 Hyper Space Communications & Technologies In