#1 in Orgonradionik en Chi-Technologie

BEC Bio Energy Corporation

Het topbedrijf van de orgontechnologie Een website van Karl Hans Welz, uitvinder van de orgongeneratoren® (chigeneratoren®), de orgonite® materialen en de orgonradionik
Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A. Tel. +44 207 096 0579 -- +1 770 783 0563

radionics devices Espanollife force germanchi generators portuguesradionics englishchi energy romanianpsionics deutschchi machines italianoorgone energy magyarradionics francaiseloptic energy japanesepsionics devicesschweizpsionics devices russianchi energy english

De kortste afstand tussen twee punten is een structuraalverbinding™

Orgonradioniktoestellen voor
   versterking en opbouw van de creativiteit, intelligentie en
          buitenzintuiglijke waarnemingen
         conditie, succes in topsport en bodybuilding,
              beroep, zakelijke en financiële aangelegenheden,
                   persoonlijke relaties alsmede
                        positieve permanente oplossingen!

Home Catalogus Chigeneratoren® en Orgonradionik
mind machine
Orgonradioniktoestellen zijn uiterst gevoelige energietoestellen die u kunt gebruiken om ...
vlugger en makkelijker succes te behalen
betere resultaten te verkrijgen dan ooit tevoren
... en alles op de meest eenvoudige manier!

Karl Hans Welz, uitvinder van de chi-generator®, (orgongenerator®) ,
orgonite®, orgone radionics™, enz.

Karl Hans Welz is afkomstig uit Telfs/Tirool, in de buurt van Innsbruck in Oostenrijk. Reeds in jonge jaren ontwikkelde hij een sterke interesse in de natuurwetenschappen en voelde hij zich in het bijzonder geboeid door de sterren. Met grote weetgierigheid verslond hij zo ongeveer elk boek m.b.t. thema’s zoals astronomie, astrofysica, wiskunde en fysica.
Toen hij 16 jaar oud was begon hij zich te interesseren voor hypnose. Hij begon dit veld even diepgaand te studeren als het gebied van autogene training, en met 18 ging hij zich met hatha yoga bezigen. Door de consequente uitoefening van deze vorm van yoga sterkte zijn tot dan vaak ziekelijk zijnde lichaam binnen slechts weinige weken aan. Zijn gezondheid stabiliseerde zich in aanzienlijke mate.

Deze spectaculaire resultaten motiveerden hem om andere wetenschappen en disciplines te studeren die tot dan nog niet deel van zijn empirische begripsvermogen waren. Hierbij hoorden de praktisch toegepaste klassieke magie, de minder bekende runenmagie en verscheidene vormen van levensenergie-technologie zoals astraalreizen en helderzien. Hij bestudeerde de werken van Mesmer, Korschelt, Reichenbach, Tesla, Lahkowski en anderen.
Met 19 jaar oud begon hij met zijn gevorderde studies op het gebied van wiskunde en fysica. Tussendoor maakte hij steeds weer uitgebreide reizen waarbij hij waardevolle informaties verkreeg m.b.t. magische praktijken en het gebruik van levensenergie in de verschillende culturen die hij bezocht. Op deze manier legde hij ook contacten met vele spirituele leraren en adepten.
Gedurende zijn verblijven in Zuidafrika, Zwitserland, Berlijn en USA - sedert 1974 is hij gevestigd in de USA - vervolgde hij zijn studies en vulde deze aan met de gebieden van algemene semantiek, radionik, de psychologie van Reich en orgon-fysica.

Kort na zijn aankomst in de USA bouwde hij de eerste van zijn orgon-accumulatoren en deed er veelvoudige experimenten mee.

Voor hem werd duidelijk dat dat wat Reich als „orgon“ had bestempeld dezelfde vorm van energie was die hij al langer dan een decennium onderzocht – lang voordat hij op Reich en diens werken was gestuit. Eveneens bleek naderhand een sommige jaren tevoren volgens de plannen van Korschelt ontwikkelde toestel een orgon-accumulator te zijn. Korschelt noemde zijn uitvinding destijds een “zonnestraalether-apparatuur”. De plannen voor deze apparatuur waren afkomstig uit het jaar 1897. De met ijzervijlsels gevulde vaten van Mesmer, eveneens getoetst door Karl Hans Welz, waren blijkbaar de vroegste door een wetenschapper gebouwde orgon-accumulatoren die wij tot heden kennen. We kunnen derhalve volkomen terecht beweren dat het Mesmer was die de eerste levensenergie-accumulatoren had ontwikkeld – reeds anderhalf eeuwen voor Reich. Al spoedig daarna ontdekte Karl Hans Welz een heel bijzondere eigenschap van deze levensenergie, namelijk dat zich deze vorm van energie met behulp van zogenoemde structuraalverbindingen zonder verlies op elke afstand laat overdragen.

Dit feit was sedert lang bekend aan mensen die in hun praktijken met levensenergie werkten, zoals b.v. magiërs, sjamanen, genezers en anderen. Alleen bestond er geen duidelijk en vooral eenvoudig wetenschappelijk ontwerp dat dit fenomeen van de levensenergie voldoende kon verklaren. Derhalve ontwikkelde Karl Hans Welz een mathematisch model dat dit fenomeen overtuigend toelichtte en vanwege zijn eenvoud en duidelijkheid tot heden zonder weerga is. Alles wat vroeger bij voorbeeld onder het begrip „paranormale fenomenen“ viel – d.w.z. BZW (buitenzinnelijke waarnemingen) magie, radionik en zelfs de astrologie – was nu makkelijk uit te leggen met de door hem geformuleerde opstelling.

De eerste orgon-generator® (chi-generator)®
1991 ontwikkelde Karl Hans Welz de orgon-generator® die hij ook “chi-generator®” noemde (volgens de Chineese benoeming “chi” voor de levensenergie). Dit toestel was een enorme stap in de ontwikkeling van orgon-apparaturen: het was de eerste apparatuur die orgon niet slechts accumuleerde, maar levensenergie opwekte.
Boven: de eerste generator van de levensenergie (of bio-energie, chi, orgon, od, prana, mana, ... iedere cultuur heeft een ander woord voor dezelfde energie) in de mensheids-geschiedenis, 1991 van Karl Hans Welz gebouwd.

In het kader van zijn wetenschappelijke onderzoeken met deze toestellen ontdekte hij dat met lage frequenties pulserende orgon-energie (die - met uitzondering van een rondwentelende planeet – slechts deze vorm van orgon-generator kon opwekken) de eigenschap bezat om DOR (Engels: “deadly orgone”, een begrip dat Reich formuleerde voor energetisch verstarde “dode” levensenergie) te kunnen terug veranderen in levend pulserende orgon.


Boven: de derde orgongenerator® die van Karl Hans Welz werd gebouwd.

De orgonaccumulator trekt levensenergie uit de omgeving aan, hij is derhalve in zijn effectiviteit beperkt.

De orgongenerator® wekt levensenergie op, hij is onafhankelijk van de energieverzorging van de omgeving. De capaciteitsgrens is door de structuur veroorzaakt en overtreft daarmee het effect van de orgon-accumulator veelvoudig.

Daarmee was voor de eerste keer in de geschiedenis van de orgon-fysica het oude probleem van de „door DOR mede schade berokkende” orgon-accumulatoren à la Reich opgelost. Deze accumulatoren mochten namelijk niet in de buurt van DOR-bronnen zoals tv-buizen, tl-buizen en andere apparaturen met kunstmatige laagfrequente EM-velden gebracht worden zouden ze niet hun accumulatieve werking verliezen resp. zelfs helemaal vernietigd worden.
De chi-generator bleek niet alleen stabiel en „resistent“ tegenover deze DOR-bronnen – hij had bovendien nog de eigenschap de van zulke apparaturen uitgaande DOR weer in levendig pulserende orgon terug te veranderen! Zo bleek de nieuwe chi-generator een effectieve bescherming tegen alle soorten DOR-bronnen en hun „elektrosmog“, waarmee wij tegenwoordig buitensporig omgeven zijn (computers, handy’s, radio- en tv-apparaturen enz.).
De nieuwe orgon-generator bleek nochtans op een heel ander vlak nuttig. De ontwikkeling van geestelijke kwaliteiten (zoals buitenzinnelijke waarneming) kon met deze nieuwe technologie evenzo essentieel ondersteund en verhoogd worden als magische werken en het produceren van bepaalde trends met o.a. het behulp van astrologische energieën.
Omvangrijke tests tonen aan dat in resonantie met de lage hersenfrequenties (alfa-, theta-, delta-frequenties) pulserende orgon het brein ertoe stimuleerde om precies op deze frequenties te functioneren wanneer men tussen brein en orgon-generator een structuraalverbinding tot stand bracht. Bepaalde hersenfrequenties – dat had men al ontdekt – wekken bepaalde bewustzijnstoestanden en overeenkomstige activiteiten van de hersens en zijn respectievelijke helften op. Zodoende werd de deur tot een nieuwe eenvoudige technologie van de selectieve stimulatie van de hersens geopend, en wel zonder de lastige LED-brillen, koptelefonen, elektrostimulatoren enz. die in het verleden hiervoor noodzakelijk waren.

De eerste orgongenerator® op de markt
De eerste chi-generator® op de markt was de EPG 2000 die einde 1992 voor de eerste keer werd aangeboden. Dit toestel had nog de afwisselende lagen van staalwol en organisch materiaal, lengte ca. 35 cm, diameter ca. 12 cm.

1993 ontwikkelde Karl Hans Welz de Orgonite®, een materiaal met sterke orgon-accumulatie-werking die aanzienlijk effectiever is dan de vroegere accumulatoren die met afwisselende lagen van organisch en anorganisch materiaal werkten.

Dit materiaal, orgonite, permitteert de vervaardiging van aanzienlijk kleinere en gelijktijdig aanzienlijk effectievere orgon-generatoren!
De eerste EPG 2000 orgongenerator® met orgonite® was sedert 1993 in onze aanbieding. Duizenden mensen die in hun leven een beslissende wending wilden aanbrengen zijn trotse eigendommers van deze toestellen.


EPG 2000, 1993, mit Orgonit
Orgonite® leidde tot de volgende ontwikkeling: orgonversterker en transferschijven
Links: PB 2000 – een van de eerste orgonversterkers, hier nog met messingbuis.
Midden: PBTBH 2000 - orgonversterker met transferschijf voor de versterking van de mannelijke potentie, eveneens nog met messingbuis.
Rechts: een van de eerste transfercombo’s.
Onder: een van de eerste LPOG 2400, orgongeneratoren uit het jaar 1997 die op precisiefrequenties konden worden ingesteld, aus dem Jahr 1997 – met zilveren buis.

1997 slaagde Karl Hans Welz erin om met de orgonenergie als overdrachtsmedium signalen van een toestel op het andere over de Atlantische Oceaan te sturen (tussen Atlanta en zijn geboorteplaats Telfs in Tirool). Zoals voorzien was geen versterker nodig.

2002 vond hij een apparatuur uit waarmee het water weer tot leven gebracht en gelijktijdig met levensenergie (chi, orgon, prana, od) opgeladen kan worden: de AO 2000 Aqua Optimizer. Daarmee heeft zich een nieuwe dimensie met tot nu onbekende mogelijkheden voor de activering van water opgedaan.

De navolgende toepassingsvoorbeelden zijn een samenvatting van persoonlijke ervaringen van de vele trotse bezitters van chigeneratoren®, orgonradionik™ toestellen en powerradionikprogramma’s. .

Klik hier op de verbinding van uw keuze m.b.t. meer informatie. Uiteraard zult u zelf nog veel meer toepassingen ontdekken.

Aafweer van aanvallen

DOR

Rechtszaken / rechtsgedingen

Artistieke inspiraties

Politiek succes

Algemeen welzijn

Elektrosmog

Gewichtscontrole

Landbouw

Populariteit

Anhechtingen
Energie Kansspel Wettig problemen Vluger leren
Evenwicht Aardstralen Huisplanten Liefdesrelaties

Bescherming en afweer

Uitstralingskracht

Gezin / familie

Huisdierene

Magie

Psychisch evenwicht

Buitenzintuiglike waarneming Conditie Huitverzorging Management

Sport

Beïnvloeding Vloeken Topprestaties bij het sporten Marketing Ruzie en tweedracht
Beroep Vriendschap Intelligetie

Meditatie

Verbeteren van de werksfeer

Bedrijfsadvisering

Tuin

Intuitie

Musiek Vervloekingen,
verwensingen
Relaties Hersenfrequenties Kinderen Neurolinguistisch programmeren (NLP) Vitaminen
Bodybuilding Geld Kruiden Voedings-supplementen Water optimeren
Charisma Zaak Cliëntele Persoonlike uitstraling Wellness

Magie voor iedereen, resultaten voor iedereen !!!
Hier is onze catalogus

© 1996 Hyper Space Communications & Technologies Inc.