#1 in Orgonradionik en Chi-Technologie

BEC Bio Energy Corporation

Het topbedrijf van de orgontechnologie Een website van Karl Hans Welz, uitvinder van de orgongeneratoren® (chigeneratoren®), de orgonite® materialen en de orgonradionik
Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A.

radionics devices Espanollife force germanchi generators portuguesradionics englishchi energy romanianpsionics deutschchi machines italianoorgone energy magyarradionics francaiseloptic energy japanesepsionics devicesschweizpsionics devices russianchi energy english

De kortste afstand tussen twee punten is een structuraalverbinding™

Orgonradioniktoestellen voor
   versterking en opbouw van de creativiteit, intelligentie en
          buitenzintuiglijke waarnemingen
         conditie, succes in topsport en bodybuilding,
              beroep, zakelijke en financiële aangelegenheden,
                   persoonlijke relaties alsmede
                        positieve permanente oplossingen!

Home Catalogus Chigeneratoren® en Orgonradionik

Toestellen en toebehoor

Radionikprogramma’s

RI 2400 CD -- Radionikprogramma en interface voor pc

Een radionik-computerprogramma dat u ook kunt gebruiken om alle instellingen voor uw radioniktoestellen te bewaren. Daarmede kan dit programma de wrijfplaat vervangen doordat u de in de computer gemaakte instellingen op de tuner van uw radionik toestel overdraagt. Bovendien worden de mogelijkheden van uw radionik toestel uitgebreid. Met een transferkaart kan een orgongenerator in een radionik toestel worden veranderd.

Power Radionik™, een reuze stap vooruit in vergelijking met conventionele radionik toestellen omdat bij Power Radionik het radionik toestel en het radionik programma versterkt wordt met levensenergie.
Zoals u reeds in het eerste deel van deze folder heeft ervaren is levensenergie het medium, waardoor effect op afstand mogelijk wordt gemaakt. Deze uitwerking is mogelijk omdat levensenergie aan het principe van de negatieve entropie is onderworpen en bijgevolg door structurale verbindingen wordt overgedragen. Zodoende wordt dan het radionik toestel tot een werktuig, waarmee u structuraalverbindingen tot stand brengen kunt, ofwel naar een voorop gezette trend-energie ofwel naar een van tevoren bepaald doelobject of een doelpersoon. Met sterke levensenergie wordt dit radionik toestel of programma tot een power radionik toestel of power radionik programma, want levensenergie maakt de uitwisseling tussen de verbonden structuren (trend en doelobject) mogelijk. Het effect wordt sneller tot stand gebracht en is doortastend.
Derhalve zijn in alle radionik toestellen levensenergiegeneratoren ingebouwd, waardoor ze tot power radionik toestellen worden en evenzo zullen ook onze radionik programma’s principieel worden versterkt door chi-generatoren.
Naast deze onafgebroken verzorging met levensenergie hebben de power radionik programma’s een uitzonderlijk voordeel m.b.t. traditionele techniek: De gewone op de markt aangeprezen radionik programma’s en radionik toestellen beschikken in het gunstigste geval over een positie voor de trend (het gewenste effect) en een positie voor het doelobject of de doelpersoon.
Het door Karl Welz ontwikkelde power radionik programma en de structureel identieke RAD 5 hebben bovendien verdere posities die een bijdrage leveren aan het soepele welslagen van het radionieke werk. De posities van het radionik programma zijn als volgt:
(1) Een instelling voor de algemeen-energie die karakter aan de verbinding tussen trend en doelobject geeft en het versterkt. Bijvoorbeeld kunt u venus voor relaties toepassen, mercurius voor zaken doen, intellectuele activiteit of studies, jupiter voor wettelijke aangelegenheden enz.
(2) Een instelling voor het doelobject of de doelpersoon, eventueel ook een groep van personen zoals bijvoorbeel een bedrijf.
(3) Een instelling voor de hoofdtrend, d.w.z. voor een energie die de hoofdzakelijke invloed op het gebeuren uitoefent dat tot een bepaald doel moet leiden.
(4) Een instelling van een energie die in de omgeving van het doelobject of de doelpersoon werkzaam is, waarmee de manifestatie van het gewenste resultaat wordt bevorderd en versneld.
(5) Een instelling voor de verbinding naar een alternatief object. Dit alternatieve doelobject kan ook als aarding dienen. In het geval van aarding voorkomt deze instelling repercussies (terugslagen) die dan kunnen optreden wanneer het doelobject op grond van blokkering of interferentie niet bereikt wordt.
Voorts heeft het programma een plaat voor het transfer van levensenergie, waarmee een onafgebroken verzorging van het werk met massieve levensenergie wordt bereikt. Deze laatstgenoemde functie maakt het radionik programma tot power radionik programma.
De RI 2400 CD is een grote hulp voor personen die met het gebruik van de wrijfplaat nog niet goed kunnen omgaan.
De RI 2400 CD heeft een databank die alle beschikbare filterpacks en verdere bekende zegels bevat. De magiër vooral stelt de vele talismanische symbolen van de Salomonsleutel, de Abramelinkwadraten, Lemegetonsymbolen e.a.
U kunt foto’s van u en andere personen op wie u invloed wilt uitoefenen inscannen en in de databank opslaan.

De navolgende toepassingsvoorbeelden zijn een samenvatting van persoonlijke ervaringen van de vele trotse bezitters van chigeneratoren®, orgonradionik™ toestellen en powerradionikprogramma’s. .

Klik hier op de verbinding van uw keuze m.b.t. meer informatie. Uiteraard zult u zelf nog veel meer toepassingen ontdekken.

Aafweer van aanvallen

DOR

Rechtszaken / rechtsgedingen

Artistieke inspiraties

Politiek succes

Algemeen welzijn

Elektrosmog

Gewichtscontrole

Landbouw

Populariteit

Anhechtingen
Energie Kansspel Wettig problemen Vluger leren
Evenwicht Aardstralen Huisplanten Liefdesrelaties

Bescherming en afweer

Uitstralingskracht

Gezin / familie

Huisdierene

Magie

Psychisch evenwicht

Buitenzintuiglike waarneming Conditie Huitverzorging Management

Sport

Beïnvloeding Vloeken Topprestaties bij het sporten Marketing Ruzie en tweedracht
Beroep Vriendschap Intelligetie

Meditatie

Verbeteren van de werksfeer

Bedrijfsadvisering

Tuin

Intuitie

Musiek Vervloekingen,
verwensingen
Relaties Hersenfrequenties Kinderen Neurolinguistisch programmeren (NLP) Vitaminen
Bodybuilding Geld Kruiden Voedings-supplementen Water optimeren
Charisma Zaak Cliëntele Persoonlike uitstraling Wellness