BEC Bio Energy Corporation

Het topbedrijf van de orgon-technologie. Een website van Karl Hans Welz, uitvinder van de orgongeneratoren® (chigeneratoren®), de orgonite® materialen en de orgonradionik
Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A. +1 770 783 0563

radionics devices Espanollife force germanchi generators portuguesradionics englishchi energy romanianpsionics deutschchi machines italianoorgone energy magyarradionics francaiseloptic energy japanesepsionics devicesschweizpsionics devices russianchi energy english

De kortste afstand tussen twee punten is een structuraal verbinding™
mind machine

Orgonradioniktoestellen zijn uiterst gevoelige energietoestellen die u kunt gebruiken om ...
vlugger en makkelijker succes te behalen
betere resultaten te verkrijgen dan ooit tevoren
... en alles op de meest eenvoudige manier!

email

Levensenergie
Wilhelm Reich demonstreerde met wetenschappelijke middelen dat levensenergie (hij noemde haar orgon) een universeel aanwezige vorm van energie is, en hij bewees levensenergie met behulp van thermometer, elektroscoop en geigerteller.
Levensenergie wordt ook chi, bio-energie, od, prana enz. genoemd, al naar gelang van cultuur en de hoofdzakelijke toepassingen.

In de loop van de geschiedenis werd deze energie voor allerlei doelen gebruikt. De hierbij toegepaste methoden waren altijd het resultaat van directe ervaring door het omgaan met deze energievorm.
Omdat de vele toepassingen van levensenergie bij de eerste door mensen gebruikte technologieën behoorden werd de levensenergie vanzelfsprekend in de verschillende religieuze geloofssystemen van de mensen opgenomen, net zoals dat ook gebeurde met betrekking tot het gebruik van vuur, de vervaardiging van metalen en veel destijds onbegrepen natuurlijke fenomenen.

Wanneer ook een toepassingsmethode van de levensenergie zeer succesvol was werd zij meestal beschouwd als bewijs voor het religieuze systeem van de sjamaan, de priester of de magiër die zulk een methode gebruikte .

Van harte welkom

bij een volledig nieuwe technologie welke voor u het succes kan bezorgen waarvan u tot nu toe waarschijnlijk slechts heeft gedroomd: de orgon radionik van BEC, de Bio Energy Corporation!
Deze technologie kan ongetwijfeld voor u de reuzensprong van middelmatig succes naar doorslaand succes betekenen.

Dit is vooral dan van doorslaggevende betekenis voor uw persoonlijke ontwikkeling als u aan uzelf werkt, als u zich wijdt aan technieken van de motivatie, als u neurolinguïstisch programmeren (NLP) toepast of als u zich bezig houdt met conditie, sport, bodybuilding, technieken voor creatieve visualisatie, radionik, sjamanisme en magie. In het bijzonder als u naar positieve permanente oplossingen streeft en positieve dingen in uw leven wilt gaan manifesteren is BEC voor u inderdaad heel juist.
Het beslissende en van het standpunt van vele anderen als unfair beschouwde voordeel van deze nieuwe technologie ligt vooral daarin dat er noch tijdrovende methoden noch gecompliceerde oefeningen of de veelvoudig geprezen “geestelijke training” meer nodig zijn om uw persoonlijke doeltellingen te bereiken.
Dit is een absoluut fantastische nieuwe technologie die voor u een volledig nieuwe wereld van subtiele en esoterische methoden gaat openen.

Deze voor u nieuwe methoden kunnen u in verrukking brengen en zullen u heel nieuwe inzichten verschaffen alsmede in het bijzonder het bewustzijn van persoonlijke macht geven. U kunt hiermede de thans meest effectieve technologie voor persoonlijke zelfontwikkeling succesvol op uzelf toepassen.
Het is voor vele mensen de eerste keer dat de kennis omtrent een nieuwe technologie niet slechts nuttige kennis is, maar vooral kennis die u effectief zult gebruiken. Het is voor u een natuurlijke stap in richting van succes die u in het verleden altijd al wilde doen. U vindt hier derhalve een technologie waarmee u uw persoonlijke effectiviteit maximaal kunt opvoeren, en u kunt hier eveneens tot de meest diepe inzichten komen die uw niet tegen te houden vooruitgang gaan begeleiden.

Wat u beslist nog meer zal overtuigen en enthousiasmeren is de methode waarmee we deze technologie aan u voorstellen. U kunt op uw weg van vooruitgang directe en onmiddellijke evidentie van de doeltreffendheid van de door u afgewentelde dadelijk verwerven waardoor het voor u makkelijk zal zijn om op de eenmaal begonnen weg onophoudelijk vooruit te gaan totdat u deze nieuwe en verreikende methoden in hun diepste verbanden kunt begrijpen en volledig effectief voor uzelf kunt gebruiken.
U heeft derhalve hier een eenvoudige en buitengewoon effectieve methode die u bij al uw toekomstig streven kunt toepassen. Deze methode kan uw prestatie op alle gebieden versterken, vooral op de gebieden waar u dit als bijzonder nodig acht. Om het even wat uw doelstellingen zijn en waarop u uw speziale aandacht gaat richten – het zij zaak, politiek, financiën, beroep, topsport, opvoeding, geestelijke ontwikkeling of wat dan ook – waarvoor u ook kiest, de krachtig werkende toestellen van BEC werden ontwikkeld voor een groot aantal toepassingsmogelijkheden waardoor u doorslaggevend succes kunt bereiken, het speelt geen rol waarvoor u deze toestellen wilt gebruiken.

Belangrijk: Wij zullen u op onze websites bekend maken met begrippen en technieken die bij sommige mensen misschien onbewuste angsten en mogelijk zelfs afkeer kunnen oproepen. “Magie” is een van deze woorden. In zijn cursus “De magie van de toekomst” zegt Karl Hans Welz ondubbelzinnig dat de magie niets anders is dan het effect op afstand met behulp van structuraalverbindingen en levensenergie. Derhalve zijn magie en radionik onderworpen aan hetzelfde functionele principe. Elders zult u er meer van horen.
Welbekend is dat vooral steeds weer die mensen voor magie waarschuwen die zelf gaarne magische methoden gericht en schaamteloos voor hun eigen vaak immorele doelen gebruiken. Onwetendheid met betrekking tot de natuurwetten van de magie en de daarin begrepen wetten van de levensenergie was altijd al het beste middel om grote delen van de bevolking in afhankelijkheid te houden. Wij gebruiken deze uitdrukking altijd dan wanneer we daarmee de dingen het beste kunnen uitleggen

Orgonradionik, de magie van de toekomst

Orgon (chi, prana, mana) is een overal in het universum voorkomende energievorm, welke de meeste mensen kunnen zien of voelen. Wilhelm Reich was de eerste wetenschapper die orgonenergie met elektroscoop und thermometer kon bewijzen.

De radionik is een technologie in wisselwerking met ons bewustzijn bij diens toepassing levensenergie gebruikt wordt om bepaalde trends, d.w.z. ontwikkelingen, en de waarschijnlijkheid van situaties te verwekken. Elders zult u horen hoe dat precies werkt.
Allereerst willen we ons bezig houden met de levensenergie.
Voor zover we de menselijke geschiedenis kunnen nagaan heeft de mens levensenergie voor veelvoudige doelen gebruikt. Deze toepassing van de levensenergie berustte bijna uitsluitend op practische ervaring. In de loop van de geschiedenis heeft de mens vele verschillende namen aan deze energie gegeven: prana, chi, mana, zonether – noem maar op.

In de laatste tijd begon men de levensenergie met behulp van wetenschappelijke middelen te onderzoeken. Franz Anton Mesmer noemde deze energie "animalische magnetisme", Karl von Reichenbach noemde haar "od."
De genoemde wetenschappers beseften juist dat zij de waarneembare natuurlijke functies van de levensenergie (chi, prana enz.)met natuurwetten konden formuleren.
In de radionik gebruikt men diese natuurwetten, en daardoor wordt de levensenergie (chi, orgon) gericht toegepast. Hier komen dus twee wetenschappers en hun technologieën samen:

Orgon en radionik!

De orgon-radionikTM is een exacte wetenschap met exacte natuurwetten! De grondslagen en wetten van deze wetenschap zijn dezelfde als bij alle andere methoden van de werking op afstand zoals buitenzintuiglijke waarneming, sjamanisme, Silva Mind Control en magie: het betreft hier een technologisch systeem dat berust op de toepassing van levensenergie en structuraalverbindingen. (U kunt er meer over lezen in de gratis cursus "De magie van de toekomst")

Wat zijn structuraalverbindingen?

Dit zijn verbindingen van dezelfde (identieke) of gelijkwaardige (equivalente = meestal op abstracties berustende) vorm, met behulp waarvan levensenergie nagenoeg vrij van verlies op elke afstand overgebracht kan worden.
Ja, u heeft goed gelezen: levensenergie kan op elke afstand worden overgedragen, en wel door middel van identieke resp. equivalente structuraalverbindingen.

In 1992 begon HSCTI, de moederbedrijf van BEC, orgontechnologische toestellen te vervaardigen. Inmiddels wordt deze nieuwe technologie van tienduizenden mensen in hun eigen voordeel toegepast.

Levensenergie maakt het mogelijk

De volgende test zal beslist een grote verrassing voor u zijn.
Voordat u er aan begint deze nieuwe fascinerende technologie gericht en systematisch voor uw succes toe te passen kunt u het navolgende experiment doen hetgeen u een voor allemaal de volstrekte duidelijkheid kan verschaffen die u stellig wilde. U kunt hier dus het bewijs verkrijgen dat levensenergie elke afstand overbrugt.

Dit navolgende experiment en de hieruit afgeleidde conclusies kunnen u hiermede evidentie van de volgende feiten verschaffen:

de basisprincipes van een nieuwe en verreikende orgontechnologie
een dieper en nauwkeuriger begrip van de methoden van de radionik
de beslissende werking van de chi energie (orgon), vooral wanneer in laagfrequentie gepulst, voor het succes in topsport, conditie, bodybuilding en gewichtscontrole
grondige inzichten in methoden van de zelfverbetering en motivatietechnieken alsmede
een algemeen begrip van de achtergronden en effectsorterende wijzen (natuurwetten) van buitenzintuiglijke waarneming, psychische kwaliteiten, sjamanisme, magie, gedachtencontrole en alle andere werkingen op afstand (sommigen noemen het magie)

En nu de transfer test

    1. Print het transferdiagram (links) uit
    2. Leg het uitgeprinte diagram op een tafel of een andere onderlegger. Hierbij is het belangrijk dat het tenminste een halve meter van elke grotere levende organisme is verwijderd. Indien u het diagram bijvoorbeeld op uw knie zou leggen, functioneert de test niet.
    3. Houd het centrum van uw handpalm (maakt niet uit welke hand) ongeveer 5 cm boven het diagram.

De meeste mensen zijn verrast dat ze onmiddellijk iets voelen: òf ze voelen een lichte prikkeling in de hand, een lichte koele „wind“ òf een aangename warmte in de handpalm die zich meestal ook verder uitspreidt.
U heeft net levensenergie (chi, orgon) gevoeld! Zoals u nu reeds weet is levensenergie de energie die ten grondslag ligt aan elke radionik, elke sjamanische of magische praktijk en aan elk ander geestelijk werk.
U kunt de van het bovenstaande diagram uitgaande chi voelen omdat zich in ons labor (Atlanta/USA) een identiek diagram voor een van de Chi-generatoren® bevindt. Met dit identieke diagram werd een structuraalverbinding tot stand gebracht waarover levensenergie van de orgongenerator naar u toe kan stromen!
Het is belangrijk dat u gedurende dit experiment ontspannen en geconcentreerd bent. Als uw attentie net van andere dringende of belangrijke dingen in beslag genomen wordt of als u niet ontspannen bent is het wat moeilijker om subtiele (fijnstoffelijke) energieën te voelen.
U kunt nog betere en interessantere resultaten verkrijgen als u ons opbelt:
Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A.
Tel. +44 207 096 0579 -- +1 770 783 0563 -- Fax: +1 770 924 0223 - call before faxing

Het bewijs

Door middel van dit experiment kon u een diepe inzicht in een van de best bewaarde geheimen van alle tijden verkrijgen, namelijk de overdracht van levensenergie (chi of orgon) zonder verlies op elke afstand. Wat nog belangrijker is: de kennis daarover dat vele van deze welbewaakte geheimen van het verleden en het heden op een technologie berust, leidde ertoe dat thans elke mens de hierop berustende methoden in zijn voordeel kan gebruiken. Dat betekent dat alle soorten vruchten voortkomende uit radionik of magie zoals verbetering van uw levensomstandigheden, succes, financiële zekerheid en liefdesgeluk met behulp van deze nieuwe orgontechnologie makkelijk voor u toegankelijk zijn. Het zijn dit krachtvolle bio-technologische methoden in uw handen – en ze kunnen zonder grote inspanningen tot doorslaggevend succes en duurzame oplossingen leiden!

U heeft net zelf een van de best bewaarde geheimen van alle tijden ervaren, namelijk de overdracht van levensenergie op elke afstand. Wat nog belangrijker is: het is u nu helemaal duidelijk dat vele van de welbewaarde „geheimen“ van oude culturen technologie zijn, niets anders dan technologie die u voor uw eigen voordeel volledig kunt gebruiken. U heeft net kunnen vaststellen dat alle soorten afstandswerking – zoals bijvoorbeel bij sjamanisme, magie en spiritueel religieuze bezigheden- thans heel eenvoudig verkrijgbaar zijn en dat ze met behulp van onze technologie moeiteloos door uzelf kunnen worden uitgevoerd.
Daardoor heeft u een machtige en effectieve technologie ter beschikking die u kunt gebruiken om duurzaam succes en positieve veranderingen teweeg te brengen.

Levensenergie en werking op afstand – levensenergie in verleden en heden ... en toekomst

Een van de hoofdzakelijke karakteristieken van elke levende organisme is diens interactie met zijn omgeving. Hoe groter het organisme hoe complexer is zijn wisselwerking. Daarmede heet een groter organisme een grote verscheidenheid van methoden van interactie met diens omgeving ter beschikking. Sommige van deze methoden hebben hun oorsprong in wat wij direct contact zouden noemen. Hierbij tellen de zintuiglijke waarnemingen in de „gebruikelijke“ zin.
Uiteraard is al lang duidelijk geworden dat interacties die verder gaan dan wat we „direct contact“ noemen levensnoodzakelijk zijn. Niet alleen voor grotere organismen waar zulke gebeurtenissen makkelijk waarneembaar zijn, maar ook voor de meest primitieve levensvormen. Het lijkt erop alsof zulke niet directe interacties met de omgeving levensnoodzakelijk waren, en wel reeds voor de meest primitieve organismen.

Inmiddels weten wij dat methoden van interactie met de omgeving die verder gaan dan wat wij als „direct“ kunnen beschrijven, die dus op het gebruik van levensenergie baseren, tenminste zo oud zijn als de mensheid zelve en dat deze manier van uitwisseling met de omgeving een typische karakteriek van alle leven is, zoals wij dat kennen.
Vandaar dat de mensen sedert het vroegste begin van de geschiedenis en stellig nog veel eerder levensenergie voor vele doelstellingen gebruikt hebben. Deze toepassing van levensenergie, chi of orgon of hoe ook deze energievorm telkens werd genoemd, was uitsluitend het resultaat van praktische ervaringen.

Bovendien werden deze methoden zeer snel in de overeenkomstige geloofssystemen en religies opgenomen, zoals eigenlijk alle technologieën van de menselijke beginperiode en oudste geschiedenis, en deze verbindingen van toepassingsmethoden van levensenergie en religieuze opvattingen is zelfs hartnekkig bewaard gebleven tot in onze dagen. Hetzelfde gebeurde met vele andere technologieën zoals bijvoorbeeld het gebruik van vuur en het vervaardigen van metalen alsmede andere destijds onverklaarbare natuurfenomenen.
Hoe de verschillende toepassingen van de levensenergie in religieuze systemen opgenomen werden, hing uiteraard af van de overeenkomstige culturele gegevens. Het succes van een bepaalde toepassingsmethode van de levensenergie werd zodoende ook heel vaak als bewijs van echtheid van het desbetreffende religiesysteem beschouwd.

De Chinezen noemden (en noemen) de levensenergie chi en leidden er chi gong en tai chi van af.
In India noemde men de levensenergie prana, en ook daar was zij de basis van veelvuldige methoden, methoden zoals bijvoorbeeld het gecontroleerde ademen of pranayama en yoga. Pranayama bleek een zeer effectieve methode van de bewuste controle en de bewuste toepassing van levensenergie te zijn, en het is in sommige systemen de basis van de waarneming op afstand en de werking op afstand van magisch religieuze natuur, zoals wondergenezing, gebeden, waarmee men gebeurtenissen wilde beïnvloeden, en directe magische beïnvloeding.
In de nieuwere tijd, sedert ongeveer twee honderd jaar, begonnen Europese wetenschappers de levensenergie en haar wetmatigheden wetenschappelijk te onderzoeken. Pioniers van deze ontwikkeling waren vooral Franz Anton Mesmer, die de levensenergie „animalische magnetisme“ noemde, en Karl von Reichenbach, die daarvoor de uitdrukking „od“ schiep.
Mesmer vervaardigde de eerste toestellen die levensenergie accumuleerden, dus orgonaccumulatoren in de zin van Wilhelm Reich, aan wie de werken van Mesmer bekend waren. Mesmer zijn orgonaccumulatoren waren eiken vaten die hij opvulde met ijzervijlsels, d.w.z. van binnen metalliek en van buiten organisch, hetgeen Reich dan 150 jaar na Mesmer voltooide doordat hij zijn orgonaccumulatoren met meerdere lagen van deze materialen voorzag.

Wilhelm Reich toonde aan dat levensenergie die hij orgonenergie noemde, een overal bewijsbare basisenergie van het universum is, net zoals ook elektromagnetische trillingen overal bewijsbaar zijn. Hij demonstreerde de aanwezigheid van krachtige levensenergievelden met elektroscoop, thermometer, geigerteller en sommige van hemzelf uitgevonden apparaturen. Wilhelm Reich ontwikkelde deze tot dat tijdstip bekende meest uitvoerige theorie van de levensenergie.
1992 vond Karl Hans Welz de orgongenerator of chigenerator en sommige maanden later een materiaal uit dat met betrekking tot accumuleren van levensenergie veel effectiever was dan Reich zijn altererende lagen van metalliek en organisch materiaal. Hij noemde dit materiaal „orgonite“ – orgonit. In tegenstelling tot de orgonaccumulator die levensenergie slechts uit de omgeving verzamelt wekt de chigenerator levensenergie op. Karl Welz ontwikkelde ook de tot nu ruimste en meest volledige theorie van de levensenergie en dier toepassingen.
Voorts zullen wij de basisprincipes van deze nieuwe theorie bespreken en u met de veelzijdige toepassingen en technologieën van deze basisenergie van het universum vertrouwd maken.

Magie, radionik en de Chigenerator®

De volgende beschrijvingen van processen gelden voor elke werking op afstand: radionik, sjamanisme, magie, buitenzintuiglijke waarneming enz. In principe is het radioniktoestel een universeel magisch symbool of een universele structuraalverbinding!

Magie van de amateurmagiër die niets van de werkingsprincipes van de magie afweet. Het levensenergieveld is nogal zwak, meestal beperkt tot energievelden van de omgeving. Magie van de bedreven magiër die van de belangrijkheid van de levensenergie afweet. Om levensenergie op te wekken bedient hij zich van vele traditionele methoden. Magie, die van een zeer krachtig permanent energieveld gevoed wordt, dat van een Welz Chigenerator® wordt opgewekt. De vaak omslachtige en veel zwakkere methoden van de magische tradities zijn door de toepassing van deze technologie onnodig geworden.

De drie basisbestanddelen van elke succesvolle omgang met subtiele (fijnstoffelijke) energieën, zoals bijvoorbeeld in magie en radionik zijn als volgt:

de trend-verbinding,
de doel-verbinding en
levensenergie.

Iedere radionik-operatie, magie of andere afstandswerking,waarbij een van deze drie basisbestanddelen verwaarloosd wordt of helemaal ontbreekt is bijna zonder uitzondering tot mislukking gedoemd.

Dat is ook de reden waarom sommige magische praktijken, sjamaanse toverij en methoden van zelfhulp niet baten – zelfs heeft de grootdoener-magiër anders alle instructies tot in het kleinste detail gehanteerd!

... en zo werkt het ...

Methoden van de werking op afstand
en dier gezamenlijke principes van werking (CFP)

Magie is afstandswerking die berust op toepassing van
structuraaverbindingen en levensenergie.

(Karl Hans Welz, "Magick of the Future")

... en zo werkt het ...

Zoals reeds voor besproken zijn de drie basisbestanddelen van elke succesvolle omgang met subitiele (fijnstoffelijke) energieën, zoals bijvoorbeeld in magie en radionik, als volgt:

 de trend-verbinding,
 de doel-verbinding en
 levensenergie.

Elke radionikoperatie, magie of andere afstandswerking, waarbij een van deze drie basisbestanddelen verwaarloosd wordt of helemaal ontbreekt, is bijna zonder uitzondering tot mislukken gedoemd.
Dat is ook de reden waarom sommige magische praktijken, sjamaanse toverij en methoden van zelfhulp niet baten – zelfs heeft de grootdoener-magiër anders alle aanwijzingen tot in het kleinste detail opgevolgd!

De trend-verbinding

De trend-verbindung (in het Engels "trend link") maakt - in de radionik, de magie en in elke andere methode m.b.t. de invloed op afstand - de verbinding tot de beoogde werking, ontwikkeling of verandering.
Er zijn allerlei soorten van dergelijke trend-verbindingen: speziale toestellen, symbolen, afstemmingen van radioniktoestellen, frequenties, symbolische objecten, geschreven representaties, magisch reukwerk en oliën enz.
Alle trend-verbindingen van dien aard hebben iets met elkaar gemeen: zij brengen een verbinding met een gewenst effect of oplossing van een probleem tot stand.
Sommige magische tradities zoals bijvoorbeeld sympathie-magie, voodoo en santeria leren methodes voor het tot stand brengen van trend-verbindingen welke van uiterst ingewikkelde geaardheid kunnen zijn. Dit is vooral dan het geval wanneer het nodig is om moeilijke situaties de baas te worden.
In tegenstelling hiertoe is de instelling van elke gewenste trend, ook de meest gecompliceerde, met behulp van de filter-packs, het orgon-toestel en het power-radionikprogramma uiterst eenvoudig!
Met deze technologie kunt u

1. het effect van de trend-verbinding optimaliseren,
2. de correcte gedachtevorm (psychogon) opbouwen alsmede
3. deze gedachtevorm voorzien met levensenergie.
Een zodanig psychogon is dus een abstractie met een eigen leven dat bijna onopgemerkt de meest werkzame kybernetische processen volgt totdat het gewenste doel of de nagestreefde oplossing bereikt is.
De versterking van de gedachtevorm door de chigenerator maakt het tot stand brengen van gecompliceerde trend-verbindingen onnodig en hopeloos verouderd.

De doel-verbinding

De doel-verbinding (in het Engels „target link“) brengt de verbinding tot het object, de persoon of de personengroep tot stand, waarop de gewenste trend invloed dient uit te oefenen. Deze doel-verbinding wordt van de magiërs van de oude stempel soms ook aangeduid als “psychische brug” of “magnetische brug.

Het transferdiagram dat u voorheen hebt gebruikt voor de test van de orgonoverdracht is een zodanige doel-verbinding. Qua vorm en structuur is het identiek met een diagram dat in ons laboratorium wordt bestraald door een orgon-generator. Daardoor wordt er tussen beide identieke symbolen een structurale verbinding tot stand gebracht en bijgevolg orgon van de generator in ons lab naar de persoon over gebracht die de test verricht.

Volgelingen van vele magische tradities gebruiken haren of kledingstukken (in de radionik ook monsters genoemd) van personen die hun doelobject zijn. De identieke structuur is de genetische code van de doelpersoon, welke in het universum uniek is. Haren, vingernagels en andere “monsters” bevatten vrijwel de hele DNS-informatie van de mens aan wie deze haren enz. toebehoren. Het betrof ervaringen uit de praktijk waaruit zich zulke methodes oorspronkelijk ontwikkelden en niet wetenschappelijke erkentenis.
Het is belangrijk voor u te weten dat zowel doel-verbindingen als trend-verbindingen structurale verbindingen zijn waarover levensenergie op om het even welke afstand in volledige sterkte kan worden overgedragen!

Met onze technologie kunt u uiteraard ook de doel-verbinding op de meest eenvoudige manier tot stand brengen evenzo als u dat met de trend-verbinding kunt doen!

Belangrijk! Zowel de doel-verbinding als de trend-verbinding zijn structurele of symbolische representaties van de trend en van het doelobject van uw werk. Wanneer u zich bijvoorbeeld in gedachten met een persoon, een plaats of een gewenst effect bezig houdt, dan brengt uw verstand een structurale verbinding tot stand. Een zodanige verbinding is echter niet duurzaam omdat een eigenschap van de gedachten het „ronddwalen“ is, en derhalve is het zo moeilijk om een mentale focus op den duur te blijven aanhouden. Uit reden hiervan ontwikkelden magiërs uit het verleden methodes om deze structurale verbindingen duurzaamheid te verlenen. Sommige van deze methodes zijn aan ons welbekend, bijvoorbeeld symbolen,oliën, reukwerk en poppen. Wij noemen zulke radionische structurale verbindingen “equivalent“ omdat ze het resultaat van een combinatie van abstractie en gelijktijdige gedachtenconcentratie zijn.

Levensenergie (orgon, chi)

U begrijpt nu de functie van structurale verbindingen. Wanneer u identieke objecten heeft zoals bijvoorbeeld het transferdiagram, dan is het mogelijk om levensenergie in volledige sterkte van een punt naar een ander punt over te brengen. Dit is makkelijk te begrijpen wanneer u op traditionele manier haren, vingernagels of andere objecten gebruikt die uiteraard de genetische code van de doelpersoon bevatten
De mensen wisten al sinds onheuglijke tijden dat deze objecten uitstekende verbindingen tot stand kunnen brengen. Aan de andere kant gebruikten de mensen ook sinds onheuglijke tijden symbolen, mantrams en andere methodes van verbinding die niet identiek zijn. Vooral de trend-verbinding werd altijd al met zulke abstracties tot stand gebracht. Zulke “symbolische” representaties uit nieuwere tijd zijn radionikraten die eigenlijk abstracties zijn.

Als we nu willen weten hoezo zulke abstracties een verbinding tot stand kunnen brengen, dan moeten we allereerst de eigenschappen van de levensenergie onderzoeken. Dit begrip helpt ons dan uiteraard ook met de uitleg hoezo het effect ook na beëindiging van het magische ritueel of na het uitschakelen van het orgon-radioniktoestel blijft doorwerken, dus hoezo een “gedachtevorm” is ontstaan die verder effect behaalt. Magiërs kenden zulke gedachtevormen (psychogonen) en gebruikten ze sedert duizenden jaren, maar konden dier functie echter nooit correct verklaren.
Het zou buiten het bestek van deze brochure vallen om over een uitvoerige theorie te verhalen. We kunnen hier de effectiviteit van abstracties van meer eenvoudige aard alsmede de meer gecompliceerde psychogonen op grond van de eigenschappen van de levensenergie op bevredigende manier uitleggen zonder uiteindelijk te hoeven terug te vallen op niet bewijsbare geestenwerelden, hogere gebieden, morfogenetische velden en andere gedachteconstructies.

We hebben met onze toestellen, de chi-generatoren, talloze gecontroleerde experimenten verricht en konden daarmee aantonen dat equivalente structurale verbindingen (abstracties, symbolen of willekeurige instellingen van het radioniktoestel) voor de overdracht van de levensenergie even effectief zijn als met vrijwel identieke structurale verbindingen.
Magiërs die de oude tradities volgden hebben dit uiteraard reeds sedert duizenden jaren gekend, en al hun methodes berustten op overdracht van levensenergie op om het even welke afstand. Ze hadden hun praktische ervaringen als evidentie van dit principe en derhalve geen tweevoudig gecontroleerde bewijskrachtige experimenten nodig.

Deze magiërs uit vroegere tijden en tradities moesten op de een of andere manier sterke levensenergievelden doen ontstaan (sommigen noemden het „psychische kracht“) om effectief werk te kunnen verrichten. De methodes waarmee ze levensenergie opbouwden waren zo veelvoudig als de culturen waarin ze geboren werden. Gevorderde magiër kenden altijd al methodes om levensenergie uit de omtgevende ruimte te concentreren terwijl de meerderheid van de magiërs, sjamanen en priesters op andere methodes terug vielen, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van levensenergie in het eigen lichaam door middel van pranayama en tai chi, het opwekken van levensenergie met behulp van sterke emoties zoals dat in de seksuele magie en in sommige kerken gebeurt. Er bestaan tegenwoordig nog magische tradities waarbij dieren worden geofferd om sterke levensenergievelden op te wekken.

Van de levensenergie weten we dat ze (1) zonder noemenswaardig energieverlies tussen structurale verbindingen stroomt, (2) dat ze het principe van negatieve entropie volgt (d.w.z. een sterker potentieel trekt levensenergie van een zwakker potentieel tot de verzadiging), en (3) dat ze pulseert.
Op grond van de tweede eigenschap van de levensenergie, de negatieve entropie, kunnen we de functie van abstracties als structurale verbindingen verklaren. De gedachtevorm (psychogon) begrijpen we hier als een complexe aard van abstractie. De levensenergie volgt de lijn van de abstracties totdat het doelobject waarvan de aantrekking van de levensenergie uitgaat bereikt is. Dit gebeurt op een soortgelijke manier als bijvoorbeeld warmte een goede geleider volgt totdat een energetische compensatie is bereikt. Dit proces gebeurt automatisch zonder verder toedoen zodra de overeenkomstige abstractie(s) tot stand gebracht werden. We hebben dit principe met tweevoudig gecontroleerde experimenten gestaafd. De sjamanen en magiërs uit de oude tijden zouden dit uiteraard ook kunnen bevestigen. Ze hadden evidentie op grond van hun successen en hoefden derhalve geen wetenschappelijke verklaringen of tweevoudig gecontroleerde experimenten.

Op de plek van de magische handeling of in het radioniktoestel wordt een verbinding voor de energie van een gewenst effect (van een trend) tot stand gebracht en gelijktijdig wordt een verbinding tot het object van de magische handeling tot stand gebracht. Levensenergie maakt deze verbindingen mogelijk en versterkt deze verbindingen en verenigt daardoor de trend met het object van het magische werk. Op hetzelfde moment versterkt de levensenergie de trend (het nagestreefde effect) tot een soort veld dat het object van het magische werk thans omringt.

Met behulp van deze directe verbinding bereikt u vanzelfsprekend een invloed van de trendenergie op het doelobject (de doelpersoon) en er wordt daarmede dan de neiging naar het gewenste resultaat van de handeling geactiveerd. Het speelt geen rol hoe complex de trend werd ontwikkeld, ofwel als een meer of minder inert energieveld ofwel als een zelfstandig handelende zich bestendig anpassende gedachtevorm! Met een complexe gedachtevorm verkrijgt men uiteraard een veel grotere waarschijnlijkheid, namelijk dat het beoogde succes ook plaats vindt.
Ervaren magiërs uit alle tijden waren zich bewust van het volgende feit:
Geen werking op afstand zonder levensenergie!
Levensenergie draagt zodoende het geheim van duurzame verandering en invloed op afstand (afstandscontrole). Derhalve is levensenergie in alle opzichten de brandstof van alle radionik alsmede van alle werking op afstand!

In het kader van ons researchwerk werden verdere karakteristieken van de levensenergie evident. Wilhelm Reich en anderen die na hem kwamen verwezen naar het bestaan van DOR, in het Engels Deadly Orgone, dodelijk orgon. Volgens Reich is dit een vorm van orgon dat enerzijds levenloosof bewegingloos is geworden en anderzijds evenzo werd geïrriteerd zoals bijvoorbeeld door radioactief materiaal. In onze tijd vindt men DOR heel vaak op plaatsen met sterke elektrosmog zoals onder tl-buizen. Vele mensen voelen zich in zulke omgevingen zwak of zelfs ziek.

DOR ontstaat ook in de vrije natuur. Dit op natuurlijke wijze ontstane DOR wordt vrij snel in gezonde levensenergie herschapen omdat het natuurlijk pulserende orgon overal op onze planeet overheerst. Anderzijds kan het in een onnatuurlijke omgeving zoals bijvoorbeeld onder sterke elektrosmoginvloed tot ophopingen van DOR komen waarvoor de natuurlijke orgonvelden voor de herschepping in gezond orgon ontoereikend zijn en zo de zwakmakende en deprimerende atmosfeer blijft bestaan.
Zeer vatbaar voor een door DOR besmette omgeving zijn apparaturen die levensenergie slechts uit de omgeving verzamelen zoals bijvoorbeeld de orgon accumulatoren van Reich. Wilhelm Reich moest dit vooral in zijn beroemd „Oranur Experiment“ dragen.

Omdat de van Karl Welz uitgevonden orgongenerator (Welz chi-generator) voortdurend sterke velden van pulserend orgon opwekt kon het probleem van de ophoping van DOR met dit nieuwe toestel voor het eerst succesvol bejegend worden. Het bleek dat het van deze generator opgewekte pulserende orgon ook sterkste DOR-velden in orgon (gezonde levensenergie) terug verandert. Dit werd vooral zeer duidelijk wanneer een chi-generator in de nabijheid van een zeer sterke DOR-generator (eveneens een uitvinding van Karl Hans Welz) geplaatst werd. De zeer duidelijk waarneembare negatieve effecten van de DOR-generator werden onmiddellijk geneutraliseerd.

Structuraalverbindingen en levensenergie
(een beknopte overzicht)

De hier uitgewerkte theorie van de levensenergie en de werking op afstand is volledig op basis van de bewezen karakteristieken van de levensenergie: structuraalverbinding en negatieve entropie. Voorts bleek middelerwijl dat deze beide karakteristieken twee verschillende aspecten zijn van een en hetzelfde fenomeen.

Wanneer wij beginnen om de vaak verbazingwekkende effecten van het sjamanisme, de magie, de radionik en een hoeveelheid andere methodes die vaak als “spiritueel” worden aangetoond te verklaren is deze zo betrekkelijk eenvoudige theorie verreweg juister en grondiger dan de vele uiteindelijk onbewijsbare concepten en lievelingsopvattingen van onze tijd zoals onmeetbare “frequenties”, fout begrepen “kwantummechanica”, allerlei soorten “ether” en “hogere gebieden”, “morfogenetische velden” of antropomorfische “geesten”. Onze diepere instelling hier is alles gewoon zo te laten zoals het zich aanbiedt.
Geef deze „onorthodoxe“ en eenvoudige theorie een kans, en u zult spoedig ontdekken dat u voor vele van de tot nu toe vaak onbegrijpelijk gewezen fenomenen, „geestelijke bekwaamheden“ en methodes verrassend eenvoudige verklaringen kunt vinden.

Wanneer u dan de beslissing neemt om deze theorie en de eruit voortvloeiende methodes in uw praktisch werk met radionik, magie, motivatietechnieken en zelfverbetering toe te passen, dan zult u zeer snel een wezenlijke toename van uw flexibiliteit, het effect van de werking op afstand en de algemene capaciteiten kunnen ervaren.

Magie en radionik. Twee methodes die volkomen verschillend lijken te zijn ...
... en die desondanks onderworpen zijn aan hetzelfde gezamenlijke functieprincipe.

We hebben reeds eerder duidelijk aangetoond dat alle effectieve methodes van de werking op afstand,het sjamanisme,de magie en de radionik incluis, baseren op hetzelfde gezamenlijke functieprincipe. Richt derhalve uw oogmerk in het licht van dit feit op de volgende diagrammen.
Daadwerkelijk zijn er sedert enige tijd experts die het radioniktoestel en het radionikprogramma de „voodoo-poppen“ van de moderne era noemen. Deze mensen begrijpen de onderlinge verbanden in elk geval beter dan vele radionik-“experts” uit onze tijd te accepteren van zins of in staat zijn.
Bestudeert u de diagrammen van de werking op afstand (zie verder boven) nauwkeurig!

Op de afbeelding hiernaast ziet u het diagram van een van onze toestellen, de RAD 2400 HD, in actie. De orgongenerator in het toestel doet een continu levensenergieveld ontstaan en brengt door middel van de beide draagplaten en de desbetreffende tuners precieze structuraalverbindingen tot trend- en doel-object tot stand. Het is hiermede volkomen duidelijk dat de functie van het radioniktoestel het tot stand brengen is van structurale verbindingen tot een bepaald doelobject en een bepaalde trend.

Het voordeel van de orgon-radioniktoestellen™ van BEC boven tradionele radioniktoestellen is uiteraard de continu verzorging van uw magisch-radionisch werk met levensenergie en daarmee een sneller en duurzamer oplossing van uw problemen.
Na deze betrekkelijk eenvoudige uitleg van de orgon-radionik en de proefneming met de orgonoverdracht stel ik voor dat u de verschillende theorieën met betrekking tot het thema radionik, waarin de poging wordt gedaan om de functionele wijze van de radionik te verklaren, bekijkt.
Wanneer u daadwerkelijk wilt lachen, bekijk dan ook eens die websites waarop zogenaamd wordt bewezen dat zoiets als radionik onmogelijk ware en niet zou kunnen functioneren. Indien het volgens de weinig ontwikkelde overtuiging van deze mensen zou gaan, zou de mensheid het tot de huidige dag niet eens tot stenen bijlen en holwoningen hebben geschopt...!

Magie en radionik zijn aan dezelfde functieprincipes onderworpen

Het doel van het radioniktoestel is, stabiele structuraalverbindingen op te bouwen terwijl in tegenstelling hiertoe de eigenschap van onze hersenen, het “ronddwalen”, daarom juist zo’n stabiele verbinding niet toelaat. Een magisch object of symbool heeft hetzelfde effect als een instelling van het radioniktoestel, namelijk het tot stand brengen van een structurale verbinding.
Het radioniktoestel wordt derhalve soms ook een „universaal magisch symbool“ genoemd, en sommige auteuren in de huidige tijd gaan zelfs zover het radioniktoestel de voodoo-pop van het nieuwe tijdperk te noemen.

Het radioniktoestel kann dus een duurzame structuraalverbinding tot stand brengen hetgeen voor onze hersenen zelfs na een lange oefening buitengewoon moeilijk zo niet onmogelijk blijkt.
Het voordeel van het radioniktoestel boven het magische symbool is zijn bijna oneindige flexibiliteit. De ervaren magiër zal altijd de voorkeur aan een combinatie geven, namelijk magisch symbool en radionik. Met het magische symbool kunnen structurale verbindingen tot processen (trends) worden bereikt die van vele mensen steeds weer succesvol toegepast werden en die er energetisch mee geladen zijn. De meer algemene natuur van deze symbolen wordt onder toepassing van het radioniktoestel op heel specifieke condities afgestemd, waardoor het symbool met veel meer succes toegepast kan worden.
In het power-radionikprogramma worden de karakteristieken van symbool, beschrijving van de gewenste structurale verbindingen en radionikafstemmingen optimaal gecombineerd.

De belangrijkste factor voor succes van een magisch-radionisch werk is niet per se de structuur van het toestel dat u gebruikt om de noodzakelijke equivalente structuraalverbindingen radionisch tot stand te brengen, maar het is de sterkte van het levensenergieveld dat de onafhankelijke „gedachtevorm“ (het psychogon) die het magisch-radionische werk en het aanpassingsvermogen en de successtrategie die in de functies van het magische werk werden ingebouwd stimuleert. Dit is ook de reden waarom de RAD 2400 HD met radionikprogramma ideaal is voor uw magisch-radionische werken. De RAD 5 en de RAD 5 plus ATGS 3000 zijn nog effectiever.

De navolgende toepassingsvoorbeelden zijn een samenvatting van persoonlijke ervaringen van de vele trotse bezitters van chigeneratoren®, orgonradionik™ toestellen en powerradionikprogramma’s. .

Klik hier op de verbinding van uw keuze m.b.t. meer informatie. Uiteraard zult u zelf nog veel meer toepassingen ontdekken.

Aafweer van aanvallen

DOR

Rechtszaken / rechtsgedingen

Artistieke inspiraties

Politiek succes

Algemeen welzijn

Elektrosmog

Gewichtscontrole

Landbouw

Populariteit

Anhechtingen
Energie Kansspel Wettig problemen Vluger leren
Evenwicht Aardstralen Huisplanten Liefdesrelaties

Bescherming en afweer

Uitstralingskracht

Gezin / familie

Huisdierene

Magie

Psychisch evenwicht

Buitenzintuiglike waarneming Conditie Huitverzorging Management

Sport

Beïnvloeding Vloeken Topprestaties bij het sporten Marketing Ruzie en tweedracht
Beroep Vriendschap Intelligetie

Meditatie

Verbeteren van de werksfeer

Bedrijfsadvisering

Tuin

Intuitie

Musiek Vervloekingen,
verwensingen
Relaties Hersenfrequenties Kinderen Neurolinguistisch programmeren (NLP) Vitaminen
Bodybuilding Geld Kruiden Voedings-supplementen Water optimeren
Charisma Zaak Cliëntele Persoonlike uitstraling Wellness
Catalogus

© 1996 Hyper Space Communications & Technologies Inc.

Karl Hans Welz, P.O. Box 1298, Woodstock, GA 30188 U.S.A.
Tel. +1 770 783 0563 -- Fax: +1 770 924 0962
Water Optimizers
Mind Machines
Orgone Generators®
Chi Magick
Talisman Magick
Tarot Magick
Rune Magick